Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej

W zakresie oferty usług informatycznych znajduje się wiele różnych obszarów możliwej współpracy. Do najważniejszych z nich mozna zaliczyć:

- serwis informatyczny związany z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury IT: instalacje i aktualizacje systemowe, aplikacyjne

- usługi administracyjne w zakresie konfiguracji i utrzymania sieci, domen AD, serwerów MS Windows i Linux/Unix

- konfiguracja, utrzymanie i nadzór dotyczący systemów zabezpieczenia i ochrony danych

- konfiguracja, utrzymanie i nadzór dotyczący systemów backupu danych

- audyt i testy związane z bezpieczeństwem i wydajnością systemów, testy penetracyjne

- cloud computing: wirtualizacja (Hyper-V, WMware), pamięci masowe, zarządzanie (MS System Center, Veeam)

- doradztwo i wsparcie w zakresie organizacji i budowy szeroko rozumianych rozwiązań informatycznych

We wszystkich tych aspektach można liczyć na naszą profesjonalną pomoc, a przede wszystkim doświadczenie oparte na klkunastoletniej działalności w wielu nurtach tej branży ...

Wszytkie dodatkowe informacje i bezpośredni kontakt pod adresem mailowym:

officeIT[at]libra-wrd[dot]pl